2123 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 352, na odcinku Zgorzelec - Koźmin (km 3+800 – 7+900):

02123_Opracowanie

02123_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/246

02123_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02123_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02123_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy