2122 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 352, na odcinku Zgorzelec - Obwodnica (km 0+000 – 3+800):

02122_Opracowanie

02122_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/245

02122_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02122_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02122_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy