2093 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 342, na odcinku Wrocław – Szewce (km 10+200 – 11+700):

02093_Opracowanie

02093_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/242

02093_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02093_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02093_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy