2320 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 335, na odcinku Lubin (km 26+000 – 27+200):

02320_Opracowanie

  02320_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/241

  02320_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

  02320_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02320_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy