02021 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 297, na odcinku Lwówek Śląski - Pławna (km 83+400 – 88+500):

 

02021_Opracowanie

02021_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/237

02021_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02021_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02021_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy