02292 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 292, na odcinku Głogów Wschód (km 37+300 – 40+900):

 

02292_Opracowanie

02292_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/235

02292_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02292_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02292_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy