02291 Drukuj

 

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi wojewódzkiej numer 292, na odcinku DK12-Głogów Wschód (km 34+200 – 37+300):

02291_Opracowanie

02291 Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/234

02291_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02291 Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02291 Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy