DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Ochrona Środowiska PDF Drukuj

Wyniki okresowych pomiarów hałasu 2016

Zestawienie wyników okresowego pomiaru poziomów hałasu na odcinkach dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów
Lp. Nr punktu Nr drogi Miejscowość Zmierzona wartość poziomu równoważnego [dB(A)] Wartość poziomu równoważnego po korekcie (z uwagi na lokalizację punktu pomiarowego przy elewacji budynku) [dB(A)] Poziom dopuszczalny [dB(A)] Przekroczenia [dB(A)]
LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN dzień noc dzień noc
1 02291 292 Głogów 64,5 56,2 61,5 53,2 65 56 - -
2 02292 292 Głogów 68,6 61,9 65,6 58,9 65 56 0,6 2,9
3 02019 297 Bolesławiec 66,8 58,2 63,8 55,2 65 56 - -
4 02021 297 Mojesz 58,0 47,8 55,0 44,8 65 56 - -
5 02051 329 Głogów 70,9 66,7 67,9 63,7 61 56 6,9 7,7
6 02052 329 Jerzmanowa 71,5 66,7 68,5 63,7 65 56 3,5 7,7
7 02320 335 Lubin 60,7 54,3 - - 65 56 - -
8 02093 342 Szewce 68,5 60,5 65,5 57,5 65 56 0,5 1,5
9 02110 347 Mokronos Dolny 70,3 66,0 67,3 63,0 65 56 2,3 7,0
10 02112 347 Kąty Wrocławskie 70,1 65,0 67,1 62,0 65 56 2,1 6,0
11 02122 352 Zgorzelec 71,5 65,1 - - - - - -
12 02123 352 Koźmin 71,5 65,9 68,5 62,9 65 56 3,5 6,9
13 02302 352 Bogatynia 66,4 58,9 63,4 55,9 65 56 - -
14 02147 363 Bolesławiec 60,0 51,9 57,0 48,9 65 56 - -
15 02157 364 Kozów 59,1 52,8 - - 65 56 - -
16 02158 364 Wilczyce 71,5 64,0 68,5 61,0 61 56 7,5 5,0
17 02184 374 Jawor 64,1 56,5 61,1 53,5 65 56 - -
18  02187 374 Strzegom 64,8 58,1 61,8 55,1 65 56 - -
19 02189 374 Świebodzice 58,3 52,3 55,3 49,3 61 56 - -
20 02322 375 Szczawno Zdrój 67,0 60,1 64,0 57,1 65 56 - 1,1
 21 02323 376 Szczawno Zdrój 68,8 59,7 - - - - - -
 22 02326 379 Świdnica 68,7 62,4 65,7 59,4 65 56 0,7 3,4
 23 02330 382 Świdnica 68,9 62,8 65,9 59,8 65 56 0,9 3,8
 24 02213 382 Mościsko 64,2 57,7 61,2 54,7 65 56 - -
25 02225 384 Dzierżoniów 64,0 56,0 61,0 53,0 61 56 0,0 -
26 02257 395 Turów 74,7 68,8 71,7 65,8 65 56 6,7 9,8
27 02267 396 Oława 70,9 65,7 67,9 62,7 61 56 6,9 6,7
 28 02268 396 Oława 63,8 57,4 60,8 54,4 61 56 - -
 29 02288 455 Jelcz-Laskowice 68,0 62,0 65,0 59,0 65 56 - 3,0
 30 02335 BLD  Wrocław 61,1 54,0 58,1 51,0 65 56 - -
31 02336 BLD Kamieniec Wrocławski – Siechnice DK 94 72,6 65,6 - - - - - -
32 02337 BLD Siechnice DK 94 – Żerniki Wrocławskie 72,6 65,5 - - - - - -

  Wyniki okresowych pomiarow hałasu 2016  [68MB]


 Mapy akustyczne

  1- DW 292 DROGA NR 12 - GLOGOW WSCH

16- DW 363 BOLESLAWIEC

32- DW 395 WROCLAW - WOJKOWICE

2- DW 292 GLOGOW WSCH

17- DW 367 BOGUSZOW-GORCE - WALBRZYCH

33- DW 396 OLAWA

3- DW 297 LWOWEK SLASKI - PLAWNA

18- DW 367 WALBRZYCH

34- DW 396 OLAWA

4- DW 317 GRANICA PANSTWA - ZGORZELEC

20- DW 374 JAWOR

emisja LN [17,5 MB]

5- DW 328 ZLOTORYJA

21- DW 374 STRZEGOM - STANOWICE

emisja LDWN [17,5MB]

6- DW 329 GLOGOW

22- DW 374 SWIEBODZICE

imisja LDWN [49,4MB]

7- DW 329 GLOGOW - POTOCZEK DR NR 3

23- DW 375 SZCZAWNO ZDROJ

imisja LN [43,5MB]

8- DW 335 LUBIN

24- DW 376 WALBRZYCH

M LDWN [17,2MB]

9- DW 342 WROCLAW - SZEWCE

25- DW 379 SWIDNICA

M LN [17,2 MB]

10- DW 342 SZEWCE - PEGOW

26- DW 382 SWIDNICA

przekroczenia LDWN [17,6MB]

11- DW 346 KATY WROCLAWSKIE DR 347 - DR 362

27- DW 382 SWIDNICA

przekroczenia LN [17,6MB]

12- DW 347 WROCLAW - MOKRONOS DLN

28- DW 382 SWIDNICA

 

13- DW 347 MOKRONOS DOLNY - SOSNICA

29- DW 382 DZIERZONIOW

 

14- DW 347 KATY WROCLAWSKIE - DROGA A4

30- DW 383 DZIERZONIOW

 

15- DW 352 ZGORZELEC - OBWODNICA

31- DW 384 DZIERZONIOW

 

Mapa akustyczna dla drogi wojewódzkiej nr 376 na odcinku Wałbrzych - Szczawno Zdrój

MA_CzescOpisowa-zalacznik3.pdf [ 224k ]
Nr01.Emisyjna-Ldwn-L3.pdf [ 6.9M ]
Nr02.Wrazliwosc.pdf [ 12.4M ]
Nr03.Przekroczenia-Ln.pdf [ 12.3M ]
Nr04.Przekroczenia-Ldwn.pdf [ 12.6M ]
Nr05.Przekroczenia-co-10-Ln.pdf [ 10.2M ]
Nr06.Przekroczenia-co-10-Ldwn.pdf [ 10.9M ]
Nr07.ImisjaArk1LN.pdf [ 3.1M ]
Nr07.ImisjaArk2LN.pdf [ 2.4M ]
Nr07.ImisjaArk3LN.pdf [ 2.0M ]
Nr07ImisjaArk4LN.pdf [ 809k ]
Nr08.ImisjaArk1LDWN.pdf [ 3.1M ]
Nr08.ImisjaArk2LDWN.pdf [ 2.4M ]
Nr08.ImisjaArk3LDWN.pdf [ 2.0M ]
Nr08.ImisjaArk4LDWN.pdf [ 4 796k ]
Sprawozdanie_wroclaw.doc [ 1.2M ]

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - art. 24. ust. 1 pkt 1m. oraz ust. 3 pkt. 4.