Ograniczenia na mostach Drukuj
z dnia: 2018-02-09

Na skutek pogarszającego się stanu mostów, DSDiK we Wrocławiu wprowadziło ograniczenia eksploatacyjne mostów, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz, w ciągu dróg wojewódzkich nr 358 w Gminie Platerówka i nr 364 w m. Pielgrzymka. Należy podkreślić, że wprowadzone ograniczenia wynikają przede wszystkim z zaistniałych uszkodzeń konstrukcji nośnej.
I tak:

  • od początku lutego br. w Platerówce, na moście od strony miejscowości Włosień, wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów o masie większej niż 7 Mg., aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna dla przebudowy tego mostu. Konieczne będzie jeszcze uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia z Wodami Polskimi. Obecnie trwają analizy, czy obiekt może być użytkowany przez pojazdy policji, straży pożarnej oraz służby ratunkowe. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.
  • w miejscowości Włosień wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 10 Mg. Remont mostu rozpocznie się w II kwartale br. i spowoduje całkowite wyłączenie obiektu z ruchu. Zakończenie remontu nastąpi w roku bieżącym.
    Na mostach wprowadzony został ruch wahadłowy. Wdrożona awaryjna organizacja ruchu została podyktowana złym stanem technicznym obiektów, których dalsze użytkowanie w pierwotnej formie grozi katastrofą budowlaną.
  • w Platerówce, na moście od strony m. Leśna, wprowadzono ograniczenie nośności do 15 Mg. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy na dokumentację techniczną przyszłej inwestycji. Prace budowlane na tym moście zostaną wykonane w 2019 roku. Aby umożliwić przeprawę, na czas przebudowy powstanie przeprawa tymczasowa przez potok Włosiennica.

Kolejne ograniczenie zostało wprowadzone na moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364, w miejscowości Pielgrzymka, w powiecie złotoryjskim. Przez most nie mogą przejeżdżać pojazdy o masie większej niż 3,5 tony. Obiekt zostanie wyremontowany do końca bieżącego roku.
O powyższym zostali poinformowani wójtowie Gmin Platerówka i Pielgrzymka podczas spotkań, w których uczestniczył i wyjaśniał przyczyny wprowadzonych ograniczeń Kierownik Działu Mostów – Pan Piotr Tyniec.
Stan mostów będzie monitorowany i systematycznie kontrolowany przez służby DSDiK. Niestety, już obserwujemy, że niszczone bądź kradzione są znaki ograniczające dopuszczalną nośność mostów. Apelujemy do sprawców tych zniszczeń: USUNIĘCIE ZNAKÓW NIE SPOWODUJE POPRAWY STANU KONSTRUKCJI MOSTÓW I GROZI KATASTROFĄ BUDOWLANĄ!