Realizacja projektu „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha” Drukuj
z dnia: 2018-02-08

2 lutego 2018 r., w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Zarządu Dróg Kraju Libereckiego.

Spotkanie dotyczyło projektu pn. „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt realizowany po stronie czeskiej przez ww. Zarząd, a po stronie polskiej przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 
W toku spotkania omówiono stan realizacji projektu po obu stronach granicy, w szczególności w zakresie przeprowadzonych postępowań przetargowych, harmonogramu wykonanych oraz zaplanowanych robót budowlanych, synchronizacji formy planowanego oznakowania drogowego – znaki kierujące do atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie przygranicznym.