Drogi dojazdowe do Mostu w Ciechanowie. Odcinek północny, od Ciechanowa do Góry Drukuj

 

 

Podnoszony niedawno w mediach brak dróg dojazdowych do mostu przez Odrę w Ciechanowie dotyczył także północnej części województwa, czyli odcinka drogi wojewódzkiej nr 323 przebiegającej od Ciechanowa przez Górę w kierunku granicy z Wielkopolską.

W mediach pojawiły się od razu informacje, że budowa dróg dojazdowych do mostu w Ciechanowie, wraz z Obwodnicą Góry legła w gruzach, a jej finansowanie przepadło. Oczywiście, przedstawianie inwestycji w takim świetle jest nieuzasadnione i nieprawdziwe, a na celu ma zdyskredytowanie ważnych inwestycji, dla których nieustannie trwają zaawansowane prace projektowe.

Zacznijmy od generalnego stwierdzenia, że żadna z omawianych inwestycji – związanych z połączeniem Mostu w Ciechanowie – zarówno w kierunku północnym, jak i południowym nie została ani wycofana, ani zatrzymana czy zaniechana!

Dla wszystkich tych przedsięwzięć drogowych trwają ważne prace projektowe, dzięki którym budowy rozpoczną się w terenie. Obwodnica Góry to ważna inwestycja, która nie tylko wyprowadzi ruch ciężarowy poza miasto, ale również poprawi komunikację między Dolnym Śląskiem a Wielkopolską, uzupełniając sieć dróg wojewódzkich w północnej części naszego regionu.

Aktualnie kończymy prace projektowe przy obejściu Luboszyc, Irządzy oraz Góry. W tym momencie trwa procedura wydawania decyzji środowiskowych dla inwestycji, a to właśnie zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę daje możliwość rozpoczęcia przetargu, wyłonienia wykonawcy inwestycji i rozpoczęcia prac budowlanych. I tylko ze względu na oczekiwanie na decyzje administracyjne środki finansowe, w kwocie ok. 20 mln zł zostały przeznaczone na remonty sieci dróg wojewódzkich w bieżącym roku. Natomiast blisko 3,5 mln zł zostało przeniesione do budżetu na rok 2015. To racjonalne i odpowiedzialne działanie, które pozwoli realizować modernizacje dróg na Dolnym Śląsku, bez nielogicznego mrożenia tych pieniędzy. Co więcej, kiedy otrzymamy już decyzję środowiskową, której wydanie jest niezależne od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu i będziemy gotowi do budowy, zabezpieczone pieniądze zapewnią finansowanie inwestycji.

Uzyskania decyzji środowiskowej spodziewamy się do końca tego roku. W tym czasie planujemy zakończyć także leżącą po naszej stronie dokumentację projektową. Wówczas, obwodnica Góry wraz z drogami dojazdowymi mogłaby powstać już w 2016r.