Drogi dojazdowe do Mostu w Ciechanowie. Odcinek południowy, od Ciechanowa – do Lubina i Zagłębia Miedziowego Drukuj

 


Most w Ciechanowie został otwarty dla kierowców we wrześniu 2012r. Jeszcze niespełna dwa lata temu na ponad 40 km odcinku wzdłuż Odry, w centralnej części Dolnego Śląska, poza dwoma niedrożnymi mostami, w Głogowie (droga krajowa nr 12) i w Ścinawie (droga krajowa nr 36), prowadzącymi ruch ciężarowy przez środek miast, nie funkcjonowały inne przeprawy, a jedyne promy samochodowe w Głosce i Chobieni.

To dzięki wybudowaniu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei nowej przeprawy mostowej w olbrzymim stopniu odmieniono układ komunikacyjny tej części regionu. Most drogowy zapewnił stałe i niezależne od warunków pogodowych połączenie dwóch brzegów Odry! Wcześniej, kursowanie promów zależało od stanu wody - za wysokiego w okresie wiosennym, bądź za niskiego latem. Zimą nierzadko kursowanie promu uniemożliwiała spływająca kra. Prom, przewożący jedynie kilka pojazdów wydłużał czas przeprawy. Nowoczesny Most w Ciechanowie, o długości pół kilometra, szerokości 15 metrów i nośność 50 ton zmienił to wszystko na lepsze. Jego budowa kosztowała 74 mln zł, z czego 31 mln zł stanowiły fundusze unijne.

Niedawno w mediach regionalnych pojawiły się informacje o nowych, dolnośląskich mostach, w Ciechanowie i Brzegu Dolnym, pozostawionych bez dróg dojazdowych. Nie jest to prawdą i zamazuje prawdziwy obraz sytuacji. Aby to wyjaśnić musimy zwrócić uwagę na kształt sieci drogowej znajdującej się w naszym województwie po obu stronach Odry. Co było pierwsze: Most czy drogi? Oczywiście, że drogi – według kategorii – krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, o różnym stanie technicznym, różnych ograniczeniach tonażowych i na pewno o własnej historii. Wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, wybudowania pełnej, nowoczesnej sieci dróg i obwodnic w tej części Dolnego Śląska przy zachowaniu ich połączenia przez Odrę za sprawą nieefektywnej przeprawy promowej. Taka sytuacja nie pozostawiłaby na budowniczych suchej nitki.

Najbardziej racjonalnym działaniem było wybudowanie dużego - spełniającego potrzeby komunikacyjne regionu – Mostu, umożliwiającego płynny, nieprzerwany ruch osobowy i ciężarowy. Utrzymanie połączenia drogowego z Mostem w Ciechanowie za pośrednictwem dotychczasowych, wysłużonych dróg jest kwestią tymczasową, którą już zmieniamy – pracując nad nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi!

Most w Ciechanowie łączy dwa brzegi Odry – to więcej niż połączenie dwóch dużych powiatów (górowskiego i lubińskiego), to stworzenie ważnej bramy łączącej Dolny Śląsk z Wielkopolską, a w drugą stronę, zapewniającej dostęp do Zagłębia Miedziowego, przemysłowego serca regionu!

 
W kierunku Zagłębia Miedziowego

Ruch pojazdów od strony mostu w Ciechanowie w kierunku subregionu lubińsko-legnicko-głogowskiego odbywa się drogami wojewódzkimi nr 323 i 292. Z pełnym przekonaniem uważamy, że przy obecnym natężeniu ruchu na dolnośląskich trasach i wzmożonemu ruchowi tranzytowemu, konieczne są nowe, skuteczne rozwiązania komunikacyjne. I dlatego nad nimi pracujemy. Co więcej, jesteśmy bliscy ich zakończenia! Połączenie ciechanowskiego mostu z Lubinem i Głogowem będzie diametralnie lepsze, po realizacji nowych dróg omijających takie miejscowości jak: Nieszczyce, Brodowice, Rynarcice oraz wielki zbiornik wodny koło Żelaznego Mostu.

Pierwszą miejscowością, którą ominiemy podróżując przez most w Ciechanowie w kierunku południowym są Nieszczyce, znajdujace się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Przebudowa tej drogi wraz z obwodnicą miejscowości wyniesie ruch tranzytowy, kierując go w stronę południowo-zachodnią, omijając kolejne miejscowości: Brodowice, Rynarcice oraz Rudną i łącząc się z siecią drogową w obrębie Lubina. W samych Brodowicach obwodnica także zmniejszy uciążliwości ruchu tranzytowego, a nowe rondo zapewni połączenie dróg wojewódzkich nr 323 i 292 w kierunku Głogowa.

Czy rzeczywiście budowa dróg dojazdowych na południe od mostu w Ciechanowie została zaniechana? Bynajmniej!
 
Dla inwestycji związanych z obwodnicami: Nieszczyc, Brodowic, Rynarcic i Żelaznego Mostu cały czas trwają najbardziej czasochłonne, ale niezbędne prace projektowe, łącznie z uzyskaniem koniecznej decyzji środowiskowej, dla której procedura trwała blisko 2,5 roku! Nie było to łatwe. W jej trakcie zmieniły się normy dotyczące hałasu, co wymusiło zmiany w raportach środowiskowych – dotyczące ponownego przeliczenia hałasu. Projektantom wskazano także na konieczną budowę barier energochłonnych dla wszystkich przepustów, co wiąże się ze zmianą pozwolenia wodno-prawnego. Zmiana przepisów spowodowała także konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji geologicznej. Zmiany przepisów, wyzwania technologiczne, czy te związane z budowaniem trasy w terenie są dla nas zrozumiałe i jesteśmy na nie przygotowani. Chcemy, aby dobrze przygotowana i zgodna z wymogami prawa dokumentacja dla inwestycji komunikujących Ciechanów z Zagłębiem Miedziowym została zakończona w pierwszych miesiącach 2015r.

Drogi dobrze zaprojektowane, z uzyskanymi, wszelkimi, niezbędnymi pozwoleniami najlepiej będą służyły ich użytkownikom. To zawsze wymaga czasu. Prace projektowe są równie ważne, jak budowa drogi w terenie. Prac przygotowawczych, projektowych tylko pozornie nie widać. Ich zakończenie pozwoli wszystkim zobaczyć pracujący w terenie sprzęt budowlany, a będzie co oglądać. Łącznie, między mostem w Ciechanowie a Lubinem projektujemy modernizację odcinków, wraz z budową nowych dróg wojewódzkich i obwodnic, o łącznej długości kilkunastu km.

Jesteśmy zdania, że każda miejscowość, przez którą przechodzi ruch tranzytowy zasługuje na obwodnicę. Dlatego ważne jest, że w nieodległej przyszłości zadowolony kierowca, podróżujący przez tę część naszego regionu zmodernizowanymi drogami wojewódzkimi pokona Odrę po jezdni nowoczesnego mostu, a nie utknie w kolejce do promu.