Trwają analizy najlepszego wariantu budowy Obwodnicy Miękini Drukuj

11.06.2014 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu na realizację zadania: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340, czyli tzw. Obwodnicy Miękini. Poprzedni Zarząd Województwa zaakceptował ogłoszenie przetargu na jego realizację, pomimo wysokich - według nas­ - kosztów tej inwestycji.


Obecny Zarząd Województwa Dolnośląskiego postanowił przygotować szczegółową analizę proponowanych rozwiązań, przede wszystkim z uwagi na zaproponowane wcześniej uwarunkowania techniczne - bardzo wysoki nasyp wiaduktu i techniczne trudności jego wykonania (a potem utrzymania), a także koszty realizacji tego zamierzenia inwestycyjnego. Zarząd, kierując się zasadą racjonalności przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy, postanowił przeanalizować inne możliwości budowy obwodnicy i poszukać rozwiązań równoważnych, ale tańszych, uznając, że te przyjęte przez poprzedni Zarząd są nie do zaakceptowania. 
 

Dla zrealizowania tego przedsięwzięcia zaplanowano budowę obiektów inżynierskich:

- 1 wiadukt nad linią kolejową

- 2 mosty nad urządzeniami melioracyjnymi

- ok. 2,3 km ekranów akustycznych

- mur oporowy

- 5 przejść dla zwierząt

- 8 przepustów zintegrowanych (funkcja przepustu połączona z przejściem dla małych zwierząt)

Wszystkie te obiekty na niecałych 4 km drogi.

 
Nad linią kolejową w ciągu obwodnicy zaprojektowano wiadukt o wysokości ok. 14 mb. Linia kolejowa jest usytuowana na nasypie o wysokości ok. 4 mb nad terenem. Zatem przyczółki planowanego obiektu mają wysokość ponad 16 mb. Dla porównania - jedno piętro budynku, to ok. 2,5 - 3 mb wysokości.

16 mb wysokości  oznacza wysokość budynku 6-8 piętrowego!

Do budowy nasypu należy zużyć ok. 440 tys. m3 kruszywa. Jeśli przyjmiemy, że ciężar właściwy kruszywa, to średnio ok. 2,2 Mg/m3, to mówimy o konieczności przewiezienia na tę inwestycję ok. 1 mln ton kruszywa.


Na 1 samochód ciężarowy można załadować jednorazowo ok. 25 ton kruszywa. Całą ilość niezbędnego materiału może przewieźć 40 000 ciężarówek. Licząc tylko 250 dni roboczych w roku, oznacza to 160 kursów na dzień roboczy! Zatem konieczne byłoby zaangażowanie 20 samochodów do transportu kruszywa dziennie.


20 samochodów dziennie (pracujących bezawaryjnie, bez przerw, napraw, przeglądów), z których każdy wykona 16 kursów każdego dnia jest w stanie w ciągu roku przewieźć tę ilość. Pamiętajmy również, że samochód jedzie tam i z powrotem, co daje nie 160, a 320 kursów dziennie. Każdy z 20 samochodów wykona więc po 16 kursów.

Jeśli założymy, że kruszywo będzie transportowane tylko na odległość 10 km, to:

320 kursów samochodów x 10 km oznacza konieczność pokonania dziennie 3200 km przez te pojazdy (to jak odległość z Wrocławia do Egiptu!).

Biorąc pod uwagę ruch tych pojazdów po istniejących drogach oraz ilość emitowanych spalin będzie to ogromna uciążliwość dla mieszkańców.


Powyższe przeliczenia pokazano w odniesieniu tylko do 1 roku. Ale, jeśli wziąć pod uwagę, że konsolidacja nasypu trwać będzie 3 lata (bo takie są założenia projektowe) – czas realizacji przedsięwzięcia należy szacować na około 6 lat.

Nie można zatem zamknąć w 2 latach realizacji przedsięwzięcia, którego realizacja będzie trwać ok. 6 lat (w tym wymagane 3 lata na stabilizację budowli).
 

Bieżące utrzymanie nasypu:
Nasyp w podstawie ma około 100 mb szerokości i skarpy wysokości do 16 mb. Skarpy powinny być systematycznie koszone, aby nie dopuścić do rozwoju krzewów i  drzew samosiejek. Koszenie jest możliwe tylko ręcznie, przez kilkuosobową brygadę, pod warunkiem jednak, że ludzie będą odpowiednio zabezpieczeni przed zsunięciem się ze skarpy.

Opracowanie projektu obejścia Miękini trwało 2 lata (termin zakończenia projektu zmieniano 5 aneksami). Podobnie długo trwało projektowanie oświetlenia (4 aneksy dotyczące zmiany terminu). Koszty opracowanej dokumentacji, to ok. 372,2 tys. zł.

Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia, to ok. 100 mln zł, czyli średnio 1 km drogi kosztowałby ok. 25 mln zł!

Skomunikowanie mostu w Brzegu Dolnym i budowa obwodnicy Miękini jest dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego bardzo ważnym zadaniem, z którego w żadnym wypadku nie zamierza zrezygnować. Jednak istotne jest - szczególnie przy tak dużych inwestycjach - racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Województwa przeznaczonymi na realizację inwestycji drogowych, a jednostkowy koszt budowy tej drogi, w kształcie zaakceptowanym przez poprzedni Zarząd, jest zatrważająco wysoki i wynosi ok. 100 mln zł, czyli średnio 1 km drogi kosztowałby ok. 25 mln zł – powiedział Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Podejmowane decyzje powinny być oparte o zdrowy rozsądek, realia i rachunek ekonomiczny, a tego zabrakło naszym poprzednikom.

Obecny Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie blokuje realizacji obwodnicy aglomeracyjnej. Jednak musimy pamiętać, że gospodarujemy publicznymi pieniędzmi. Nie możemy pozwolić na nieracjonalne wydawanie publicznych pieniędzy, gdyż stoimy na ich straży i uważamy, że lepsze przygotowanie inwestycji pozwoli uniknąć późniejszych zarzutów niegospodarności i nieprzemyślanych działań oraz sprawi, że będą one dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu – tłumaczy Jerzy Michalak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.