DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Szynobusem ze Szklarskiej Poręby Górnej do Kořenova Drukuj
z dnia: 2010-08-27

Od jutra, 28 sierpnia będzie można dojechać szynobusem ze Szklarskiej Poręby Górnej do czeskiego Kořenova. Na trasę wyruszy 5 par szynobusów obsługiwanych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Jakuszyce - Granica Państwa jest drugą linią przejętą przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Wykonawcą remontu było konsorcjum firm DOLKOM S.A. i WEROBUD. Remont trwał blisko rok. Rekonstrukcja rozpoczęła się w maju ubiegłego roku i zakończyła w maju br. Koszt prac budowlanych wyniósł ponad 14 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013) na kwotę 4,3 mln euro (co stanowi 85 proc. zakładanych wydatków kwalifikowanych) w tym zakładana kwota dotacji dla Województwa Dolnośląskiego wynosiła 3,6 mln euro, natomiast dla partnera  czeskiego – 680 tys. euro. DSDiK była liderem tego projektu, który realizowała wspólnie z czeskim SŽDC s.o. (Państwowy Zakład Infrastruktury Kolejowej z siedzibą w Pradze). Wspólnie wyremontowaliśmy ponad 14 km torów, z czego Czesi 1, 1 km – od granicy z Polską do Harrachova.

Z ciekawostek należy dodać, że stacja kolejowa Szklarska Poręba Jakuszyce jest najwyżej położoną w Polsce i znajduje się na wysokości 886 m.n.p.m.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: