DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
I nagroda za najlepszą budowę roku 2022 Drukuj
z dnia: 2023-10-19

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Wrocławski w XVIII edycji konkursu Dolnośląska Budowa Roku  przyznał I miejsce w kategorii Obiekty inwestycji wojewódzkich  wybudowanej  i oddanej do użytkowania w 2022 roku  „Drodze wojewódzkiej nr 372  od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98” zrealizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj.
Inwestycja polegała na wybudowaniu drogi wojewódzkiej  nr 372 o długości ok. 10,4 km na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455  (rondo księdza Jerzego Popiełuszki we Wrocławiu) do dawnej DK 98 zwyczajowo zwanej Łącznikiem Długołęka Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w układzie jednojezdniowym (w przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni).
Droga składa się  m.in. z jednej jezdni dwupasowej (2x3,50m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzeń ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, mostów nad  ciekami  i rzekami: Kanałem Granicznym,  Widawą i Toporem oraz licznych przepustów.
Droga krzyżuje się z :

 • drogą gminną gminy Czernica,
 • z drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice (rondo turbinowe),
 • drogą powiatową 1920D odc. Kiełczów– Śliwice (rondo turbinowe),
 • drogą powiatową nr 1918 D odc. Kiełczów– Piecowice,
 • drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka.

Włączenie do dawnego Łącznika AOW (aktualnie drogi wojewódzkiej 372) jest poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowym nad skrzyżowaniem na kierunku DW 372.
Długość sumaryczna obiektów mostowych łącznie z przyczółkami i murami oporowymi za przyczółkami  - 1,006 km
Najdłuższe obiekty mostowe :

 • Most MD-3 nad doliną rzeki Widawy : siedmioprzęsłowy, rozpiętości przęseł  34,30 + 4x42,20 + 37,20 + 30,80 m , długość całkowita wraz z murami oporowymi za przyczółkami 302,53 m, konstrukcja płytowo- belkowa (dwie belki w przekroju),  ciągła , kablobetonowa,
 • Wiadukt WD-5 nad drogą DK98 : trzyprzęsłowy, rozpiętości przęseł 30,25 + 49,70 + 30,35, długość całkowita wraz z murami oporowymi za przyczółkami 440,86 m, konstrukcja dwudźwigarowa, ramowa, kablobetonowa,

Długość przebudowy drogi DK98, dróg powiatowych i dróg gminnych - około 1,95 km
Długość ciągów pieszo-rowerowych – około 8,9 km
Długość ekranów akustycznych o wysokości 4 m – 0,30 km
Łączna ilość nasadzonych drzew – ok. 6 100 sztuk
Łączna ilość nasadzonych krzewów – ok. 520 sztuk

Projekt pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Jednostka projektująca :
Konsorcjum :
Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-Projekt” Sp. z o.o. (Lider)
ul. Ojca Beyzyma 10/1 53-204 Wrocław
Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław s.c. (Partner)
ul. Krakowska 19-23 53-424 Wrocław
Główny projektant i projektant branży drogowej:
mgr inż. Tomasz Czerwiec

Wykonawca :
Konsorcjum :
Lider: Kobylarnia S.A. Kobylarnia , ul. Zakole 1
86-061 Brzoza
Mirbud S.A. (Partner) ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
Dyrektor Kontraktu,
mgr inż. Paweł Górecki

Nadzór inwestorski :
Konsorcjum :
INKO Consulting Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika 25D/2 30-443 Kraków
MP Consulting Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika 25D / 2 30-443 Kraków
Inżynier Kontraktu
mgr inż. Sebastian Kijas

Inwestor
Zarząd Województwa Dolnośląskiego -Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław
Kierownik projektu z ramienia Inwestora:
mgr inż. Barbara Sumara-Żuk

Dolnośląska Budowa Roku 2022


 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: