DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Badanie ewaluacyjne: Ocena efektów inwestycji transportowych realizowanych w ramach RPO WD 2014 – 2020 Drukuj
z dnia: 2023-05-17

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zainicjował badania ewaluacyjne pod nazwą „Ocena efektów inwestycji transportowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”. Głównym celem badań jest ocena wpływu realizowanych inwestycji transportowych. Podczas badania uwzględnione zostanie działanie 3.4 (wdrażanie strategii niskoemisyjnych) w ramach osi priorytetowej 3, a także działania 5.1 (drogowa dostępność transportowa) oraz 5.2 (system transportu kolejowego) w ramach osi priorytetowej 5.
W związku z powyższym Wykonawca badania – LPW Sp. z o.o. – zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety adresowanej do społeczeństwa (mieszkańców) dostępnej pod poniższym linkiem: Beneficjenci ostateczni projektów RPO WD 2014-2020 – Działania 3.4, 5.1, 5.2 (wypelnij.online)
Badanie pozwoli ocenić skuteczność, trwałość oraz efektywność oddziaływania zrealizowanych projektów na sytuację transportową w regionie w kontekście realizacji wcześniej założonych celów oraz zgłaszanych potrzeb beneficjentów. Pozwoli także zweryfikować, czy inwestycje zostały przeprowadzone w sposób kompleksowy, spójny oraz integrujący różne środki transportu. Ewaluacja umożliwi również wyciągnięcie wniosków ważnych w kontekście przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie!

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: