DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przebudowany most w Lwówku Śląskim Drukuj
z dnia: 2021-08-06

Można już wygodnie przejechać nad rzeką Bóbr w Lwówku Śląskim. Tamtejsza przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 jest już otwarta. Inwestycja kosztowała ponad 4,6 mln zł, a prace zakończyły się kilka miesięcy przed terminem.

Chociaż oficjalna nazwa tego zadania brzmi „Przebudowa mostu w ciągu DW 364 km 17+748 w m. Lwówek Śląski w systemie zaprojektuj i wybuduj”, to faktycznie należy mówić o budowie zupełnie nowej konstrukcji. Poprzedni most powstał w 1930 r. – tak wskazują zapisy w jego Książce Obiektu Mostowego.

Przez dekady stan przeprawy pogarszał się, aż wreszcie most trafił pod zarząd Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

– Okazało się, że do doprowadzenia mostu do stanu technicznego właściwego dla drogi rangi wojewódzkiej nie wystarczy jego remont. Po wnikliwej analizie różnych opcji podjęliśmy decyzję o wyburzeniu starego obiektu i wybudowaniu nowego, którego parametry będą adekwatne do charakteru i natężenia ruchu panującego na podlegających nam drogach – wyjaśnia Leszek Loch, dyrektor naczelny Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Inwestycja prowadzona była w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie to otrzymało konsorcjum firm Dromosttor Polska Sp. z o. o. Sp. k. (lider) i PBW Inżynieria Jacek Garbacz (partner), w ramach kontraktu zawartego 23 października 2018 r.

Prace projektowe zakończyły się wydaniem 31 sierpnia 2020 r. pozwolenia na budowę. Zaraz potem rozpoczęły się roboty budowlane i już 23 lipca 2021 r. wydana została decyzja zezwalająca na użytkowanie mostu. Inwestycja została ukończona 4,5 miesiąca przed terminem umownym, który wyznaczony był na 8 grudnia 2021 r.

Nowy most ma 35,32 metry długości. Jezdnia z asfaltową nawierzchnią ma 7 m szerokości, a wzdłuż niej biegną dwa chodniki o szerokości 2 m każdy.

Wartość zadania wyniosła 4 621 535,09 zł brutto. Inwestorem było Województwo Dolnośląskie,  reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: