DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
DSDiK uruchomiła e-usługi Drukuj
z dnia: 2021-01-15

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu postawiła na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi z nami firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do nas zadania, wdrożyliśmy system informatyczny, który usprawni wymianę informacji i zarządzanie prowadzonymi projektami. Jednym z tych udogodnień jest portał e-usługi DSDiK

„Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu” to zadanie, na które złożyła się integracja dwóch systemów informatycznych. Zbudowaliśmy elektroniczną platformę, wspierającą naszą pracę, a zawierającą obszerny katalog e-usług, opartych o zintegrowane bazy danych i zasoby cyfrowe, którymi dysponujemy.

– Z tej innowacji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy oraz osoby prawne korzystające z dolnośląskiej infrastruktury drogowej. Znacznie sprawniej będzie też przebiegała nasza współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego – komentuje Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. – Sięganie po zaawansowane technologie informatyczne jest dziś już nieodzowne, jeśli chce się sprostać oczekiwaniom obywateli i zarządzać złożonymi przedsięwzięciami – a do takich niewątpliwie należą prowadzone przez nas projekty – w sposób gwarantujący maksymalną efektywność działania. Przy inwestycjach infrastrukturalnych każde takie usprawnienie przekłada się na optymalizację czasu i kosztu ich realizacji – wyjaśnia.

Odbiorcami projektu są dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne korzystające z infrastruktury drogowej województwa.

Głównym założeniem systemu jest stworzenie stale aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach wojewódzkich, przy której wykorzystujemy technikę fotorejestracji. Umożliwi to stworzenie mapy dróg, która będzie podstawowym narzędziem pracowników DSDiK oraz źródłem informacji dla naszych interesariuszy.

Geoportal DSDiK umożliwi prezentowanie bieżących utrudnień drogowych na drogach wojewódzkich. Część z nich będzie automatycznie oznaczana przez system na podstawie zaplanowanych i uwzględnionych w kalendarzu prac serwisowych w obrębie pasa drogowego czy informacji wynikających z zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Znajdą się tu też dane o utrudnieniach spowodowanych np. wypadkami drogowymi oraz dane o stanie nawierzchni w okresie zimowym. Pracownikom DSDiK to narzędzie ogromnie ułatwi zarządzanie wojewódzką infrastrukturą drogową.

Do realizacji tego zadania wykorzystane zostało oprogramowanie Comarch Ergo. Spółka Comarch wdrożyła u nas także system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, co już znacząco usprawniło załatwianie spraw zgłaszanych nam przez podmioty zewnętrzne. System stworzony został tak, by możliwa była dalsza rozbudowa katalogu e-usług.

Wdrożenie systemu trwało 15 miesięcy, a cały projekt kosztował 5 147 929,02 zł. Jego realizacja dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt zrealizowany został w ramach 2 osi priorytetowej: Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: