DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Trasa Sudecka – zaczęliśmy kolejny etap Drukuj
z dnia: 2020-09-18Rozpoczynamy budowę drugiego odcinka Trasy Sudeckiej. 14 września oficjalnie podpisana została umowa z firmą Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz  Wykonawcy.
Mianem Trasy Sudeckiej określamy obwodnicę Dzierżoniowa budowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (DW 382). W ramach II etapu inwestycji Wykonawca ma za zadanie wybudować liczący 2,81 km odcinek od skrzyżowania z DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie, wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Bielawy) do ronda na skrzyżowaniu z DW 383 (wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Pieszyc).
Zakres prac przewiduje budowę nowej jednopasmowej jezdni, z poboczami oraz odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego. Wzdłuż drogi głównej wybudowane zostaną również drogi serwisowe.
Projekt obejmuje budowę ronda w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, za którym obwodnica przecina czynną od zeszłego roku linię kolejową nr 341 relacji Dzierżoniów – Bielawa Zachodnia. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa skrzyżowania skanalizowane obwodnicy: z ul. Ceglaną i ul. Parkową. W miejscu przecięcia nowej trasy z potokiem Brzęczek powstanie most. Na koniec przeprowadzone zostaną nasadzenia zieleni. Na realizację tego Wykonawca ma trzy lata.
Z uwagi na fakt, że zezwolenie na realizację tej inwestycji zostało wydane na koniec 2012 r., Wykonawca jest upoważniony do optymalizacji rozwiązań projektowych tak, aby odpowiadały aktualnym warunkom przestrzennym i stanowi prawnemu, a także by uwzględniały najnowsze rozwiązania i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wartość inwestycji to ponad 42,2 mln zł.
Pierwsza część robót objęła odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 (ul. Jana Kilińskiego) wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 (ul. Świdnicka).
Ostatnią część obwodnicy Dzierżoniowa stanowić będzie odcinek od skrzyżowania z DW 382 (teren gminy Piława Górna) do DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie).
Intencją władz Województwa Dolnośląskiego jest budowa Trasy Sudeckiej jako odcinka drogi wojewódzkiej zapewniającego bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżnych, a dzięki przeniesieniu na nią ruchu tranzytowego – także mieszkańców Dzierżoniowa i okolicznych miejscowości.

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: