Obwodnica miejscowości Luboszyce i Irządze otwarta Drukuj
z dnia: 2020-07-29

Można już jeździć mającą 4,8 km długości obwodnicą Luboszyc i Irządz, położoną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Mieszkańcy obu miejscowości i kierowcy z pewnością docenią tę inwestycję Województwa Dolnośląskiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi 23 lipca dokonali marszałek województwa Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda. Towarzyszyli im: Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, włodarze powiatów górowskiego i głogowskiego, gospodarze gmin z terenu powiatu górowskiego oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Budimex SA.

Nowa obwodnica nie tylko podnosi standard dolnośląskiej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo osób podróżujących odcinkiem Luboszyce – Ciechanów, ułatwiając m.in. dojazd do drogi ekspresowej S5. Bezpieczniejsi są również mieszkańcy domów położonych w pobliżu dawnego biegu DW nr 323, którzy nie są już narażeni na uciążliwości związane z intensywnym ruchem drogowym. Warto też podkreślić, że płynniejszy ruch obwodnicą oznacza mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 40 595 439,96 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 40 512 976,11 zł
Wartość dofinansowania środkami EFRR: 34 436 029,69 zł
Wartość dofinansowania środkami budżetu państwa: 4 051 297,61 zł
Wartość dofinansowana środkami WD: 2 025 648,81 zł