DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Obwodnica miejscowości Luboszyce i Irządze otwarta Drukuj
z dnia: 2020-07-29

Można już jeździć mającą 4,8 km długości obwodnicą Luboszyc i Irządz, położoną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Mieszkańcy obu miejscowości i kierowcy z pewnością docenią tę inwestycję Województwa Dolnośląskiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi 23 lipca dokonali marszałek województwa Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda. Towarzyszyli im: Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, włodarze powiatów górowskiego i głogowskiego, gospodarze gmin z terenu powiatu górowskiego oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Budimex SA.

Nowa obwodnica nie tylko podnosi standard dolnośląskiej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo osób podróżujących odcinkiem Luboszyce – Ciechanów, ułatwiając m.in. dojazd do drogi ekspresowej S5. Bezpieczniejsi są również mieszkańcy domów położonych w pobliżu dawnego biegu DW nr 323, którzy nie są już narażeni na uciążliwości związane z intensywnym ruchem drogowym. Warto też podkreślić, że płynniejszy ruch obwodnicą oznacza mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 40 595 439,96 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 40 512 976,11 zł
Wartość dofinansowania środkami EFRR: 34 436 029,69 zł
Wartość dofinansowania środkami budżetu państwa: 4 051 297,61 zł
Wartość dofinansowana środkami WD: 2 025 648,81 zł

      

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: