DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Obwodnica Strzegomia Drukuj
z dnia: 2020-06-22

O planach i możliwościach  budowy obwodnicy Strzegomia rozmawiali dzisiaj z Burmistrzem Strzegomia Zbigniewem Suchytą - Marszałek Tymoteusz Myrda i Dyrektor DSDiK Leszek Loch. Współpraca obejmuje udział finansowy samorządu województwa i gminy w wysokości 50/50%  w opracowaniu niezbędnej dokumentacji z wymaganymi uzgodnieniami i decyzją zrid. W tej sprawie strony zawrą stosowne porozumienie, a opracowanie dokumentacji zaplanowano wstępnie  na lata 2021-2023.

Budowa obwodnicy jest zadaniem bardzo wyczekiwanym głównie przez mieszkańców gminy Strzegom, z uwagi na uciążliwości jakich doświadczają  w związku z funkcjonowaniem na ich terenie 21 kopalni kruszywa. Strzegom jest zagłębiem granitu, kruszywa tu wydobywane wywożone są  transportem samochodowym  co powoduje wzmożoną degradacją dróg, obniża bezpieczeństwo drogowe i powoduje powstanie konfliktów, głównie społecznych.

Wizja  w terenie pokazała, jak ważną i aktualną sprawą jest podjęcie tego tematu niezwłocznie. Dlatego też ustalono, że strony przygotują niezbędne dokumenty, umożliwiające podjęcie stosownych uchwał i wpisanie zadania do WPF.


 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: