KOMUNIKAT - objazd Lwówka Drukuj
z dnia: 2020-06-02

Komunikat

W związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektu mostowego na drodze wojewódzkiej nr 364 (kilometraż 17+748) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w trybie awaryjnym wprowadza ograniczenie tonażowe do 3,5 ton, obowiązujące od 2 czerwca 2020 r. Powyższe ograniczenie będzie obowiązywało do czasu wybudowania mostu tymczasowego, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim w sąsiedztwie istniejącej przeprawy, umożliwiając ruch dwukierunkowy pojazdów o ciężarze do 40 t.
Jednocześnie informujemy, iż DSDiK zleciła wykonanie mostu objazdowego (tymczasowego) i związane z tym prace projektowe są już na ukończeniu. Inwestycja prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, więc niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń będziemy mogli przejść do realizacji (likwidacji objazdu przez m. Bolesławiec, Chojnów).
Objazd dla samochodów powyżej 3,5 t.