DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
KOMUNIKAT - objazd Lwówka Drukuj
z dnia: 2020-06-02

Komunikat

W związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektu mostowego na drodze wojewódzkiej nr 364 (kilometraż 17+748) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w trybie awaryjnym wprowadza ograniczenie tonażowe do 3,5 ton, obowiązujące od 2 czerwca 2020 r. Powyższe ograniczenie będzie obowiązywało do czasu wybudowania mostu tymczasowego, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim w sąsiedztwie istniejącej przeprawy, umożliwiając ruch dwukierunkowy pojazdów o ciężarze do 40 t.
Jednocześnie informujemy, iż DSDiK zleciła wykonanie mostu objazdowego (tymczasowego) i związane z tym prace projektowe są już na ukończeniu. Inwestycja prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, więc niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń będziemy mogli przejść do realizacji (likwidacji objazdu przez m. Bolesławiec, Chojnów).
Objazd dla samochodów powyżej 3,5 t.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: