DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
455-98 – umowa podpisana Drukuj
z dnia: 2020-05-13

Dzisiaj Dyrektor DSDiK – Pan Leszek Loch podpisał umowę Budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98. Długość budowanego na podstawie decyzji ZRID nr 2/19 z 08.03.2019 roku odcinka drogi wyniesie  9,85 km.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm:
 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A. – LIDER KONSORCJUM, Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
 oraz
MIRBUD S.A. – PARTNER KONSORCJUM
ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
 
Koszt przedsięwzięcia – ok.165 mln zł. Termin realizacji –koniec grudnia 2022 roku. Przekazanie placu budowy wykonawcy robót nastąpi w ciągu 21 dni.
Budowa drogi obejmuje wykonanie m.in. następujące obiekty inżynierskie :

 • wiadukty nad istniejącymi liniami kolejowymi nr 292 oraz nr 143
 • most nad Kanałem Granicznyn
 • wiadukt nad istniejącą drogą gminną  (ul. Wierzbowa)
 • most nad rzeką Widawa
 • wiadukt nad istniejącą drogą krajową DK98
 • 2 mosty nad rzeką Topór

Powiązanie komunikacyjne projektowanej drogi wojewódzkiej z istniejącym układem komunikacyjnym nastąpi przez budowę skrzyżowań:

 • na prawe skręty z pasami wyłączenia i włączenia z planowaną drogą gminną gminy Czernica,
 • rondo na skrzyżowaniu z drogą powiatową DP1922D odcinek Kiełczówek-Dobrzykowice,
 • rondo na skrzyżowaniu z drogą powiatową DP1920D odcinek Kiełczów-Śliwice,
 • skanalizowane na skrzyżowaniu z drogą powiatową DP1918D Kiełczów-Piecowice,
 • skanalizowane na skrzyżowaniu z drogą gminną – ul. Bławatna w Mirkowie,
 • dwupoziomowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 98.

W zakresie inwestycji znajduje się także budowa dróg dojazdowych, budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: