Wnioski o udostępnianie informacji publicznej Drukuj
z dnia: 2020-04-14

Szanowni Państwo,
informujemy, że  od dnia 31 marca 2020 r. wszystkie terminy administracyjnego prawa materialnego i przepisy prawa procesowego, wskazane w ustawie tzw. tarczy antykryzysowej, ulegają zawieszeniu, natomiast te terminy, które miałyby się rozpocząć po tej dacie, biegu nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (zgodnie z art. 15zzs ust. 1 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres). Co więcej, przepisów o bezczynności organów administracji publicznej, zgodnie z art. 15 ust. 10 pkt 1, nie stosuje się.
 Wpływające wnioski oczywiście podlegają rejestracji.