Spotkanie grupy roboczej Drukuj
z dnia: 2020-02-18

14.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Krajowego w Hradec Králové odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Partnerów projektu: Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, Kraju Kralowohradeckiego, Gminy Radków. W toku spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem terminów zakończenia prowadzonych inwestycji drogowych oraz zrealizowanych i planowanych działań promocyjnych.

W drugiej części spotkania Partnerzy projektu wzięli udział w rozmowach dotyczących planowanej współpracy regionów. Rozmowom przewodniczyli Zastępca Hetmana Kraju Kralovohradeckiego – Pan Martin Červíček oraz Radny – Pan Pavel Hečko ze strony polskiej - Dyrektor Dolnośląskiej służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Pan Leszek Loch.