DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Spotkanie grupy roboczej Drukuj
z dnia: 2020-02-18

14.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Krajowego w Hradec Králové odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Partnerów projektu: Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, Kraju Kralowohradeckiego, Gminy Radków. W toku spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem terminów zakończenia prowadzonych inwestycji drogowych oraz zrealizowanych i planowanych działań promocyjnych.

W drugiej części spotkania Partnerzy projektu wzięli udział w rozmowach dotyczących planowanej współpracy regionów. Rozmowom przewodniczyli Zastępca Hetmana Kraju Kralovohradeckiego – Pan Martin Červíček oraz Radny – Pan Pavel Hečko ze strony polskiej - Dyrektor Dolnośląskiej służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Pan Leszek Loch.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: