DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Konferencja zamykająca projekt Drukuj
z dnia: 2020-01-21

W Bogatyni, dnia 17 stycznia 2020 r., odbyła się konferencja zamykająca i promująca projekt pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum-Allee w Görlitz”. Projekt realizowany w polsko-niemieckiej współpracy, został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Współpraca polsko-niemiecka rozpoczęła się od listu intencyjnego w sprawie wspólnego przygotowania projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020. List został podpisany przez Leszka Locha Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Siegfrieda Deinge Burmistrzem Miasta Görlitz, w Görlitz  9 listopada 2015 r. Partnerem Wiodącym projektu zostało Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Natomiast Partnerem Projektu Miasto Görlitz.

Projekt uzyskał dofinansowanie decyzją Komitetu Monitorującego PW INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 podczas posiedzenia w dniach 5 i 6 lipca 2016 r. W dniu 19 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 206 416,89 €, z czego dofinansowanie wyniosło 5 275 454,33 €. Wartość projektu po polskiej stronie wyniosła 5 815 219,00 €, w tym dofinansowanie 4 942 936,15 €. Wartość projektu po stronie niemieckiej wyniosła
391 197,89 €, natomiast dofinansowanie 332 518,18 €.

Zasadniczy cel projektu został określony jako poprawa dostępności transportowej oraz jakości i standardów transportu drogowego dla polepszenia transgranicznej mobilności i przepustowości przejść granicznych. W wymiarze przestrzennym – usprawnienie funkcjonalności istniejącej sieci drogowej przez zapewnienie trwałej, sprawnej i spójnej infrastruktury w otoczeniu głównych międzynarodowych ciągów komunikacyjnych i miast w pasie przygranicznym.

Realizacja po stronie polskiej objęła m.in.: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez frezowanie warstw bitumicznych i ułożenie nowych warstw; przebudowę zatok autobusowych i istniejących przepustów drogowych; przebudowę mostów; przebudowę lub budowę nowej kanalizacji deszczowej; rekonstrukcję rowów przy powierzchniowym odwodnieniu; bariery energochłonne oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniach 13 i 19 grudnia 2019 r. W wyniku realizacji projektu zmodernizowano/przebudowano drogi wojewódzkie (po stronie Polskiej) o długości 16,86 km, natomiast po stronie niemieckiej, długość zmodernizowanych/przebudowanych dróg landowych wyniosła 0,36 km.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: