Pieńsk -Deschka -prace planistyczne związane z budową mostu Drukuj
z dnia: 2019-12-03

Zakończono prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka. Umowa z dnia 21.11.2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec obejmowała budowę mostów granicznych, których powstanie miało ułatwić ruch drogowy między naszymi państwami. Wyżej wymieniona umowa przewidywała budowę sześciu mostów (po 3 mosty każda strona), wśród nich znajduje się obiekt mostowy na Nysie Łużyckiej, pomiędzy Pieńskiem i Deschka, za budowę którego odpowiedzialna jest strona polska. Planowana inwestycja zlokalizowana jest  w powiecie zgorzeleckim, gminie Pieńsk, a po stronie niemieckiej - w kraju związkowym Saksonia w okręgu administracyjnym Drezno, powiat Görlitz, gmina Neißeaue. Prace projektowe obejmowały  wykonanie mostu granicznego wraz z dojazdami: połączenie dróg: wojewódzkiej nr 351 i krajowej S127 zlokalizowanej na terenie Niemiec. Prace rozpoczęto w dniu 11.12.2017 r.

29 listopada 2019 Dyrektor Leszek Loch przekazał uroczyście komplet dokumentacji stronie niemieckiej, której przewodniczył Pan Lutz Günther - Wicedyrektor, Specjalista z zakresu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020,   reprezentujący Krajowy Urząd ds. Budowy Dróg i Ruchu Drogowego /Landesamt für Strassenbau und Verkehr Oddział Bautzen / Niederlassung Bautzen – partnerowi tego projektu. Autorem dokumentacji po stronie polskiej jest Biuro Projektów i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o. o. (ANSEE CONSULTING Michał Jaśkiewicz – podwykonawca w zakresie ochrony środowiska), a po stronie niemieckiej SWECO GmbH; PLAN T - PLANUNGSGRUPPE LANDSCHAFT UND UMWELT oraz BRENNER BERNARD INGENIEURE GmbH.

Protokół przekazania dokumentacji Pieńsk-Deschka