DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Pieńsk -Deschka -prace planistyczne związane z budową mostu Drukuj
z dnia: 2019-12-03

Zakończono prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka. Umowa z dnia 21.11.2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec obejmowała budowę mostów granicznych, których powstanie miało ułatwić ruch drogowy między naszymi państwami. Wyżej wymieniona umowa przewidywała budowę sześciu mostów (po 3 mosty każda strona), wśród nich znajduje się obiekt mostowy na Nysie Łużyckiej, pomiędzy Pieńskiem i Deschka, za budowę którego odpowiedzialna jest strona polska. Planowana inwestycja zlokalizowana jest  w powiecie zgorzeleckim, gminie Pieńsk, a po stronie niemieckiej - w kraju związkowym Saksonia w okręgu administracyjnym Drezno, powiat Görlitz, gmina Neißeaue. Prace projektowe obejmowały  wykonanie mostu granicznego wraz z dojazdami: połączenie dróg: wojewódzkiej nr 351 i krajowej S127 zlokalizowanej na terenie Niemiec. Prace rozpoczęto w dniu 11.12.2017 r.

29 listopada 2019 Dyrektor Leszek Loch przekazał uroczyście komplet dokumentacji stronie niemieckiej, której przewodniczył Pan Lutz Günther - Wicedyrektor, Specjalista z zakresu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020,   reprezentujący Krajowy Urząd ds. Budowy Dróg i Ruchu Drogowego /Landesamt für Strassenbau und Verkehr Oddział Bautzen / Niederlassung Bautzen – partnerowi tego projektu. Autorem dokumentacji po stronie polskiej jest Biuro Projektów i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o. o. (ANSEE CONSULTING Michał Jaśkiewicz – podwykonawca w zakresie ochrony środowiska), a po stronie niemieckiej SWECO GmbH; PLAN T - PLANUNGSGRUPPE LANDSCHAFT UND UMWELT oraz BRENNER BERNARD INGENIEURE GmbH.

Protokół przekazania dokumentacji Pieńsk-Deschka

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: