DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Ścinawa i nowy most Drukuj
z dnia: 2019-10-30

Jest szansa na nowy, klasy „A” most w Ścinawie. Wczoraj Marszałek Cezary Przybylski otrzymał z rąk wiceministra inwestycji i rozwoju Waldemara Budy promesę na dofinasowanie opracowania dokumentacji dla tego przedsięwzięcia. Montaż finansowy -  20/80. Oznacza to, że most zostanie wykonany z dofinansowaniem w wysokości 80 % środkami budżetu państwa i to zarówno w fazie opracowania dokumentacji jak i w fazie realizacji. Dotacja została przyznana w ramach złożonego przez DSDiK wniosku do programu Mosty dla regionów.
Celem bezpośrednim oraz zakładanym efektem zadania jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta Ścinawy i wyeliminowanie ruchu ciężkiego z istniejącego mostu. Inwestycja mostowa jest niezbędna pomimo alternatywnego przebiegu obecnej przeprawy mostowej w ciągu DK34. Jej potrzeba wynika przede wszystkim z uwagi na to, że przez ponadstuletni most odbywa się codziennie transport samochodów ciężkich. Na moście dzisiaj obowiązuje ograniczenie tonażowe – 15 ton. Zakładamy efekt końcowym zadania - wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężkich z miasta i wyłączenie dla tych pojazdów ruchu przez most. Celem pośrednim- poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców, poprawa płynności ruchu, zmniejszenie zanieczyszczeń (spalin, hałasu). Zwiększenie nośności przeprawy - to usprawnienia ruchu oraz zintensyfikowanie powiązań gospodarczych po obu stronach Odry w rejonie Ścinawy z pozostałymi rejonami województwa (i kraju), w dodatku - bez konieczności obciążania ruchu na terenie miasta. Nowy most będzie również sprzyjać rozwojowi gospodarczemu tej części województwa dolnośląskiego. Na lokalizacji przeprawy skorzystają podwrocławscy inwestorzy oraz Zagłębie Miedziowe.

 
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: