DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PIELGRZYMKA Drukuj
z dnia: 2019-10-14

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w miejscowości Pielgrzymka”. Wartość zadania wyniosła 3.037.506,47 zł.
Most realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą przebudowy była firma Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczecińska 15 – 16, a Projektantem przebudowanego mostu Tomasz Zając.
Prace budowlane rozpoczęto od wykonania nakazu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - rozbiórki starego mostu do dnia 30.09.2018r. Po sporządzeniu dokumentacji, uzyskaniu pozwolenia na budowę, pod koniec maja rozpoczęto budowę nowego mostu. W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków nowy obiekt jest mostem łukowym jednoprzęsłowym, żelbetowym z okładziną kamienną z piaskowca z odtworzonymi historycznymi balustradami.

W wyniku przebudowy:

 • zwiększono nośności obiektu do 50t,
 • zwiększono szerokość jezdni do 6,50 m,
 • wykonano chodnik o szerokości 1,50m,
 • Wykonano opaskę techniczną o szerokości 1,0 m,
 • wykonano bariery ochronne o wysokości 1,10 m po obu stronach obiektu.

W dniu 09.10.2019r. decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

 

 


 

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: