Pociągiem do Polkowic? Drukuj
z dnia: 2019-10-07

Sala hotelu Aqua Hotel w Polkowicach była miejscem spotkania wszystkich zainteresowanych podróżą koleją do Polkowic. Z inicjatywy i na zaproszenie Pana Tymoteusza Myrdy – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaprezentowano koncepcję budowy nowej linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów (Nielubia). Koncepcję tę, na zlecenie DSDiK we Wrocławiu, opracowała i przedstawiła firma Infra Centrum Doradztwa z Warszawy. Wśród zebranych, oprócz Gospodarzy Gmin regionu, obecni byli Mieszkańcy Polkowic, a także Prezes KD – Damian Stawikowski. W spotkaniu wziął udział również radny Sejmiku WD – Piotr Karwan.

500-tysięczny L-GOM stanowi drugi największy rynek pracy w województwie dolnośląskim. Nie posiada jednak infrastruktury kolejowej zapewniającej poruszanie się wewnątrz tego obszaru (w tym dojazdów do pracy), nie ma połączenia kolejowego do Polkowic, a stan istniejącej infrastruktury z punktu widzenia przewozów towarowych jest niezadowalający.

 Istotą głównych założeń projektu jest:

  • doprowadzenie połączenia kolejowego (pasażerskiego) do Polkowic;
  • zwiększenie dostępności kolei w Lubinie (co najmniej jeden nowy przystanek);
  • możliwość obsługi zakładów pracy;
  • częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej;
  • możliwość kończenia biegu pociągu w Polkowicach;
  • poprawa obsługi KGHM transportem torowym;
    przy zapewnieniu wymagań ochrony środowiska (trasa zelektryfikowana).

I choć od docelowych rozwiązań dzieli nas zapewne klika długich lat, to – odpowiadając na tytułowe pytanie - piątkowe spotkanie pokazało, że jest to możliwe.