DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Pociągiem do Polkowic? Drukuj
z dnia: 2019-10-07

Sala hotelu Aqua Hotel w Polkowicach była miejscem spotkania wszystkich zainteresowanych podróżą koleją do Polkowic. Z inicjatywy i na zaproszenie Pana Tymoteusza Myrdy – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaprezentowano koncepcję budowy nowej linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów (Nielubia). Koncepcję tę, na zlecenie DSDiK we Wrocławiu, opracowała i przedstawiła firma Infra Centrum Doradztwa z Warszawy. Wśród zebranych, oprócz Gospodarzy Gmin regionu, obecni byli Mieszkańcy Polkowic, a także Prezes KD – Damian Stawikowski. W spotkaniu wziął udział również radny Sejmiku WD – Piotr Karwan.

500-tysięczny L-GOM stanowi drugi największy rynek pracy w województwie dolnośląskim. Nie posiada jednak infrastruktury kolejowej zapewniającej poruszanie się wewnątrz tego obszaru (w tym dojazdów do pracy), nie ma połączenia kolejowego do Polkowic, a stan istniejącej infrastruktury z punktu widzenia przewozów towarowych jest niezadowalający.

 Istotą głównych założeń projektu jest:

 • doprowadzenie połączenia kolejowego (pasażerskiego) do Polkowic;
 • zwiększenie dostępności kolei w Lubinie (co najmniej jeden nowy przystanek);
 • możliwość obsługi zakładów pracy;
 • częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej;
 • możliwość kończenia biegu pociągu w Polkowicach;
 • poprawa obsługi KGHM transportem torowym;
  przy zapewnieniu wymagań ochrony środowiska (trasa zelektryfikowana).

I choć od docelowych rozwiązań dzieli nas zapewne klika długich lat, to – odpowiadając na tytułowe pytanie - piątkowe spotkanie pokazało, że jest to możliwe. 

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: