O drzewach na sesji w Obornikach Śląskich Drukuj
z dnia: 2019-09-27


26 września br. na zaproszenie Pani Agnieszki Zakęś, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sesji uczestniczył Dyrektor Leszek Loch. Planowane zadanie „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie" wzbudziło wiele emocji części Mieszkańców Obornik Śląskich ze względu na planowana wycinkę drzew.

Dyrektor DSDiK wyjaśnił, że nie działamy bezprawnie, projekt realizacji przedsięwzięcia jest opiniowany przez właściwe  organy i zanim przystąpimy do realizacji tej przebudowy DSDiK musi posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje. Podkreślił jednocześnie, że analizowaliśmy i analizujemy przedłożony nam projekt pod różnymi względami.  Ostatnia zmiana przepisów, która weszła w życie 13 września br.  umożliwiła nam dokonanie korekty projektu i nad tym aktualnie pracujemy. W efekcie zmniejszy się ilość drzew koniecznych do usunięcia. Wysłuchamy też wszystkich propozycji mieszkańców, jeżeli takie do nas wpłyną.

Warto podkreślić, że tego samego dnia Dyrektor spotkał się z przedstawicielem organizacji ekologicznej działającej w ochronie drzew w Obornikach Śląskich i wiele kwestii/niedomówień zostało wyjaśnionych. Dyrektor Loch podkreślił, że jesteśmy otwarci na współpracę.