DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
O drzewach na sesji w Obornikach Śląskich Drukuj
z dnia: 2019-09-27


26 września br. na zaproszenie Pani Agnieszki Zakęś, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sesji uczestniczył Dyrektor Leszek Loch. Planowane zadanie „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie" wzbudziło wiele emocji części Mieszkańców Obornik Śląskich ze względu na planowana wycinkę drzew.

Dyrektor DSDiK wyjaśnił, że nie działamy bezprawnie, projekt realizacji przedsięwzięcia jest opiniowany przez właściwe  organy i zanim przystąpimy do realizacji tej przebudowy DSDiK musi posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje. Podkreślił jednocześnie, że analizowaliśmy i analizujemy przedłożony nam projekt pod różnymi względami.  Ostatnia zmiana przepisów, która weszła w życie 13 września br.  umożliwiła nam dokonanie korekty projektu i nad tym aktualnie pracujemy. W efekcie zmniejszy się ilość drzew koniecznych do usunięcia. Wysłuchamy też wszystkich propozycji mieszkańców, jeżeli takie do nas wpłyną.

Warto podkreślić, że tego samego dnia Dyrektor spotkał się z przedstawicielem organizacji ekologicznej działającej w ochronie drzew w Obornikach Śląskich i wiele kwestii/niedomówień zostało wyjaśnionych. Dyrektor Loch podkreślił, że jesteśmy otwarci na współpracę.

 

 
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: