DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
O drzewach na sesji w Obornikach Śląskich Drukuj
z dnia: 2019-09-27


26 września br. na zaproszenie Pani Agnieszki Zakęś, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sesji uczestniczył Dyrektor Leszek Loch. Planowane zadanie „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie" wzbudziło wiele emocji części Mieszkańców Obornik Śląskich ze względu na planowana wycinkę drzew.

Dyrektor DSDiK wyjaśnił, że nie działamy bezprawnie, projekt realizacji przedsięwzięcia jest opiniowany przez właściwe  organy i zanim przystąpimy do realizacji tej przebudowy DSDiK musi posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje. Podkreślił jednocześnie, że analizowaliśmy i analizujemy przedłożony nam projekt pod różnymi względami.  Ostatnia zmiana przepisów, która weszła w życie 13 września br.  umożliwiła nam dokonanie korekty projektu i nad tym aktualnie pracujemy. W efekcie zmniejszy się ilość drzew koniecznych do usunięcia. Wysłuchamy też wszystkich propozycji mieszkańców, jeżeli takie do nas wpłyną.

Warto podkreślić, że tego samego dnia Dyrektor spotkał się z przedstawicielem organizacji ekologicznej działającej w ochronie drzew w Obornikach Śląskich i wiele kwestii/niedomówień zostało wyjaśnionych. Dyrektor Loch podkreślił, że jesteśmy otwarci na współpracę.

 

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i interesantów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbyć się w miejscach do tego wyznaczonych przy ograniczonej liczbie interesantów. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku i zapewnia wyłączną strefę obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). Jednocześnie uprzejmie proszę, o zachowanie nakazanego dystansu fizycznego i postępowanie zgodnie
z wytycznymi przeciwepidemicznymi właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych.
 

Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: