DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Drogowcy w Lubaniu Drukuj
z dnia: 2019-09-20

Na zaproszenie Pana Walerego Czarneckiego -  Starosty Lubańskiego,  19 września spotkali się przedstawiciele zarządców dróg powiatowych  - partnerzy porozumień, którzy przyjęli na siebie wolę utrzymania dróg wojewódzkich.  Z uwagi na kończący się trzyletni okres obowiązujących obecnie porozumień, mając  na względzie zmiany zapowiadane przez rząd oraz sytuację na runku usług drogowych, spotkanie dotyczyło głównie środków finansowych jakie zarządca dróg wojewódzkich ma do zaoferowania partnerom powiatowym, mając na względzie kontynuacje tej współpracy. Na wstępie Marszałek Województwa podziękował za dotychczasowa współpracę, dobrą współpracę, wyrażając przekonanie, że pomimo iż pieniędzy na utrzymanie nigdy za wiele, to jednak ta współpraca zostanie utrzymana.

Z ramienia zarządcy dróg wojewódzkich w spotkaniu uczestniczyli Panowie Cezary Przybylski-Marszalek Województwa, Tymoteusz Myrda –Członek Zarządu Województwa, Leszek Loch –Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, powiaty reprezentowali Starostowie Walery Czarnecki, Stanisław Chwojnicki, Daniel Koko, Stanisław Laskowski  i Dyrektorzy Zarządów Dróg Powiatowych. Wydaje się, że pomimo różnych punktów widzenia udało się wypracować consensus. Zaplanowano kolejne robocze spotkanie, aby domówić szczegóły, tak aby najpóźniej w lutym przyszłego roku móc podpisać kolejne porozumienia.

Ustalono, że DSDiK przedstawi swoim Partnerom propozycje dalszej współpracy, ale też nowe możliwości finansowania dróg wojewódzkich.

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: