DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Spotkanie w Krauschwitz Drukuj
z dnia: 2019-09-18

W dniu 12 września 2019 r. w Krauschwitz w ramach konferencji podsumowującej odbyło się uroczyste otwarcie drogi Rothenbuger Strasse w Krauschwitz. Inwestycja została sfinansowana w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz”. Projekt powstał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy Krauschwitz Pan Rüdiger Mönch, przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji, ochotniczej straży pożarnej, Policji oraz mieszkańcy gminy Ze strony polskiej Partnera Wiodącego - Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu reprezentował Zastępca Dyrektora Pan Marek Stojak oraz przedstawiciele Działu Realizacji Inwestycji oraz Funduszy Zewnętrznych.

Po uroczystym otwarciu drogi, Burmistrz Gminy Krauschwitz przedstawił podstawowe założenia wspólnego projektu, jego cele oraz budżet. Ponadto, przypomniał historię Gminy Krauschwitz i okolic. Następnie, w imieniu Partnera Wiodącego Pan Marek Stojak zaprezentował założenia techniczne i finansowe projektu po polskiej stronie. Ponadto, przedstawione zostały pozostałe projekty powstałe w wyniku współpracy polsko - niemieckiej.

Projekt uzyskał dofinansowanie decyzją Komitetu Monitorującego PW INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 podczas posiedzenia w dniu 8 lutego 2017 r. W dniu 19 grudnia 2016 r. została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu.

Wartość projektu wyniosła 3 000 289,44 EUR, dofinansowanie w wysokości 85%: 2 550 246,02 EUR.
Wartość projektu po polskiej stronie wyniosła 2 624 490,00 EUR, dofinansowanie: 2 230 816,50 EUR.
Po stronie niemieckiej: 375 799,44 EUR, dofinansowanie: 319 429,52 EUR.

W zakres projektu realizowanego po stronie polskiej wchodzi modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno - Pieńsk od km 0+000 do 11+995. Po stronie niemieckiej zmodernizowana została droga Rothenbuger Strasse w Krauschwitz o długości 0,91 km.

Celem projektu jest doprowadzenie do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t. Po stronie polskiej, za pośrednictwem drogi krajowej nr 94 do autostrady A-4, a następnie po stronie niemieckiej do autostrady nr 4. Ponadto, przy pomocy łącznika drogi krajowej nr 94 do A 18 – po stronie polskiej i docelowo do A-15 po stronie niemieckiej. Równocześnie zmodernizowana droga w Krauschwitz ułatwi dostęp do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau, a w przyszłości będzie alternatywą dla nowo projektowanego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka.

Osiągnięcie zamierzonych zmian spowoduje, że odniesione zostaną korzyści dla obszaru pogranicza polegające na:

 • poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększeniu mobilności transgranicznej w obszarze wsparcia,
 • stworzeniu dogodnego dojazdu dla osób zamieszkujących pas przygraniczny do miejscowości Pieńsk i Zgorzelec,
 • skrócenie czasu dojazdu z najdalej wysuniętego regionu województwa dolnośląskiego do sieci transportowej (drogowej i kolejowej) umożliwiającej swobodne planowanie podróży po województwie dolnośląskim,
 • ułatwieniu logistycznego planowania transportu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
 • zwiększeniu mobilności osób zatrudnionych, bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu pasa przygranicznego,
 • zapewnieniu lepszych warunków podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej,
 • zwiększeniu szans na inkubowanie nowych inicjatyw gospodarczych.

Zobacz też: https://www.lr-online.de/lausitz/weisswasser/bessere-strasse-fuer-rettungskraefte-und-anwohner_aid-45789251

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: