DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Konferencja podsumowująca modernizację dróg wojewódzkich po stronie polskiej i dróg gminnych po stronie niemieckiej Drukuj
z dnia: 2019-09-13

Obejrzyj film z drona

W Bogatyni, 13 września 2019 r., odbyła się konferencja zamykająca i promująca projekt realizowany w polsko-niemieckiej współpracy, sfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Omówiono tam modernizację dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau.

Współpraca polsko-niemiecka rozpoczęła się od listu intencyjnego w  sprawie wspólnego przygotowania projektów w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020. List został podpisany przez Cezarego Przybylskiego -Marszałka Województwa Dolnośląskiego  oraz Arnda Voigt – Burmistrza Zittau, w Bogatyni 23 października 2014 r. Partnerem Wiodącym projektu jest Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Natomiast partnerem projektu jest Groβe Kreisstadt Zittau.

Na spotkaniu konsultacyjnym, 19 listopada 2015 r., DSDiK oraz przedstawiciele Miasta Zittau zaprezentowali założenia techniczne i finansowe dla przebudowy dróg. Po stronie polskiej są to drogi nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka nr 352, na odcinku Zatonie - Bogatynia, a po stronie  Niemieckiej Schrammstraβe w Zittau na 4 odcinkach jako ulica prowadząca w kierunku przejść granicznych.

Projekt uzyskał dofinansowanie decyzją Komitetu Monitorującego PW INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 podczas posiedzenia w dniu 8 lutego 2017 r. W dniu 19.04.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Wartość projektu:  10 116 800 EUR, dofinansowanie: 5 646 443,24 EUR. Z czego  wartość projektu po polskiej stronie: 7 089 644,00 EUR , dofinansowanie: 3 073 360,64 EUR, czyli  43,35% oraz po stronie niemieckiej: 3 027 156,00 EUR, dofinansowanie: 2 573 082,60 EUR, czyli 85%.
Zasadniczym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej oraz jakości i standardów transportu drogowego dla polepszenia transgranicznej mobilności i przepustowości przejść granicznych. W wymiarze przestrzennym – usprawnienie funkcjonalności istniejącej sieci drogowej przez zapewnienie trwałej, sprawnej i spójnej infrastruktury w otoczeniu głównych międzynarodowych ciągów komunikacyjnych i miast w pasie przygranicznym.

Realizacja po stronie polskiej objęła m.in.: wymianę i regulację istniejących krawężników, remont  istniejących chodników i zjazdów; umocnienie w niezbędnym zakresie rowów i skarp; regulację wysokościową istniejących elementów uzbrojenia terenu w tym: studzienek ściekowych, studni rewizyjnych, skrzynek wodociągowych, hydrantowych, gazowych itp. Wykonawcą prac był BUDIMEX S.A. Po niemieckiej stronie GROßE KREISSTADT ZITTAU prowadził prace na 4 odcinkach drogi:

 • 1 etap budowy: Goldbachstraße do Humboldtstraße ;
 • 2 etap budowy: Humboldtstraße do Hochwaldstraßem;
 • 3 etap budowy: Hochwaldstraße do South Streetm;
 • 4 etap budowy  Südstraße do Friedensstraße oraz skrzyżowanie Schrammstraße / Humboldtstraße ( wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej).

Projekt został odebrany 30 sierpnia 2019 r., a całkowity koszt  inwestycji wyniósł ponad 10 mln euro. DSDiK zapłaciło nieco ponad 7 mln euro (ok. 43% ze środków Unii Europejskiej i ok. 56% z budżetu Województwa Dolnośląskiego), a miasto Zittau zapłaciło ponad 3 mln euro (85% ze środków Unii Europejskiej i 15% z własnego budżetu). Łączna przyznana wartość dofinansowania wyniosła prawie 5,7 mln euro. Łączna długość zmodernizowanych/przebudowanych dróg wojewódzkich (po stronie Polskiej) wynosi 12, 31 km, a długość dróg gminnych po stronie niemieckiej 1,64 km.

 materiały UMWD

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: