Zakończył się remont mostu na DW nr 328 km 57+113 w m. Chojnów. Drukuj
z dnia: 2019-08-07

W ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” Wykonawca Probudowa Adam Drożdżal wykonał pełną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz dokonał przebudowy mostu nad rzeką Skorą w centrum Chojnowa.
Zadanie polegało na rozbiórce starego obiektu dwuprzęsłowego, oraz budowie w tej samej lokalizacji nowej jednoprzęsłowej konstrukcji mostu. Obiekt jest przystosowany do użytkowania przez pojazdy drogowe, pieszych, osoby niepełnosprawne w tym osoby na wózkach inwalidzkich. Zapewniono dostęp do obiektu w celach utrzymaniowych.
Nawierzchnię na moście i dojazdach stanowi mieszanka SMA. Na chodnikach zastosowano nawierzchnię epoksydowo – poliuretanową w obrębie mostu, a kostkę betonową na dojściach.
Parametry techniczne nowego mostu
Rozpiętość przęsła 25,6 m,
Szerokość całkowita obiektu 13,62 m,
Szerokość jezdni na obiekcie 7,5 m,
Szerokość pasów bezpieczeństwa 2 × 0,5 m,
Szerokość chodników 2 × 2,0 m,
Długość przęsła (z uwzględnieniem skosu) 34,7 m,