Wyremontowany most we Włosieniu. Drukuj
z dnia: 2019-07-09

Zakończył  się remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz  oraz PROBUDOWA.COM, a prace projektowe i wykonawcze zakończono 30 kwietnia 2019 roku.
Wartość przedsięwzięcia – 1 422 294,07 zł brutto
Obiekt po wykonaniu prac posiada parametry:
- klasa obciążenia A wg PN-85/S-10030
- szerokość jezdni 5,0 m
- na całej długości mostu zainstalowano obustronne barieroporęcze, a na dojazdach obustronne bariery drogowe
Na 140 m2 wymieniono  nawierzchnię jezdni.