DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Wyremontowany most we Włosieniu. Drukuj
z dnia: 2019-07-09

Zakończył  się remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz  oraz PROBUDOWA.COM, a prace projektowe i wykonawcze zakończono 30 kwietnia 2019 roku.
Wartość przedsięwzięcia – 1 422 294,07 zł brutto
Obiekt po wykonaniu prac posiada parametry:
- klasa obciążenia A wg PN-85/S-10030
- szerokość jezdni 5,0 m
- na całej długości mostu zainstalowano obustronne barieroporęcze, a na dojazdach obustronne bariery drogowe
Na 140 m2 wymieniono  nawierzchnię jezdni.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: