Kolejny projekt zakończony Drukuj
z dnia: 2019-07-02

Konferencją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, w dniu 28 czerwca b.r.,  zakończyła się  realizacja wspólnego, czesko - polskiego projektu pn: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I”.
Dzięki temu projektowi zmodernizowane zostały  drogi prowadzące do atrakcji turystycznych po obu stronach granicy, w szczególności do ważnych, kulturalno-historycznych oraz atrakcyjnych  pod względem turystycznym miejsc w Masywie Śnieżnika.
W wydarzeniu wzięli udział Partnerzy Projektu, który współfinansowany będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, przedstawiciele sejmiku dolnośląskiego, lokalnych władz samorządowych, Prezes Zarządu Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej oraz przedstawiciel Kopalni Uranu w Kletnie.

  Prezentace_Pardubicky_kraj_1

Prezentacja MS I_- Konf 17_04_19