DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Kolejny projekt zakończony Drukuj
z dnia: 2019-07-02

Konferencją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, w dniu 28 czerwca b.r.,  zakończyła się  realizacja wspólnego, czesko - polskiego projektu pn: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I”.
Dzięki temu projektowi zmodernizowane zostały  drogi prowadzące do atrakcji turystycznych po obu stronach granicy, w szczególności do ważnych, kulturalno-historycznych oraz atrakcyjnych  pod względem turystycznym miejsc w Masywie Śnieżnika.
W wydarzeniu wzięli udział Partnerzy Projektu, który współfinansowany będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, przedstawiciele sejmiku dolnośląskiego, lokalnych władz samorządowych, Prezes Zarządu Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej oraz przedstawiciel Kopalni Uranu w Kletnie.

  Prezentace_Pardubicky_kraj_1

Prezentacja MS I_- Konf 17_04_19

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: