DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Robocze spotkanie Partnerów Projektu Drukuj
z dnia: 2019-06-03

Tym razem w Mirsku. 31 maja br. na remontowanym moście w Mirsku spotkali się Partnerzy Projektu Od zamku Frýdlant do zamku Czocha- projektu współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy DSDiK z  Dyrektorem Leszkiem Lochem.  Ze strony czeskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Dróg Kraju Libereckiego, którym przewodniczył Pan Jan Růžička. Przedstawiciel Wykonawcy robót – Firmy Berger Bau omówił zakres prac, zastosowaną technologię oraz pozostały do wykonania zakres prac, zapewniając jednocześnie, że termin zakończenia robót  i oddania mostu do użytkowania nie jest zagrożony.
Po wizytacji budowy udaliśmy się do Urzędu Miasta, gdzie dzięki uprzejmości i gościnności Burmistrza Mirska – Pana Andrzeja Jasińskiego mogliśmy kontynuować rozmowy. Planujemy, że w jesieni zakończymy i rozliczymy cały projekt.

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: