DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Spotkanie z samorządowcami Drukuj
z dnia: 2019-05-21

Zaproszenie samorządowców powiatu dzierżoniowskiego było okazją do spotkania Dyrektora Leszka Locha w Starostwie Powiatowym z władzami Gmin tego powiatu. Powodem było nieporozumienie powstałe po unieważnieniu przez DSDiK przetargu na budowę obwodnicy Dzierżoniowa ( II etapu) z jednoczesnym ogłoszeniem przetargu na reaktywację linii kolejowej do Bielawy. W spotkaniu uczestniczyli również radni sejmiku województwa – Panowie Patryk Wild i Stanisław Jurcewicz. Zarówno radny P.Wild jak i  Dyrektor Loch wyjaśnili zebranym, ze reaktywacja linii kolejowej nie odbywa się kosztem obwodnicy Dzierżoniowa. Wyjaśnili również przyczyny unieważnienia przetargu, jednocześnie Dyrektor zdeklarował, że prawdopodobnie w czerwcu zostanie ponowiony przetarg na budowę tak ważnej dla mieszkańców gmin dzierżoniowskich obwodnicy.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: