DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Komunikat prasowy Drukuj
z dnia: 2019-04-29

26.04.2019r. podpisano List Intencyjny pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu przy udziale Wojewody Dolnośląskiego.
Przedstawiciele instytucji zadeklarowali chęć podjęcia współpracy, której celem będzie budowa mostu na stopniu wodnym Ścinawa wraz z drogami dojazdowymi do obiektu, w powiązaniu z planami budowy obwodnicy dla miasta Ścinawa. Wszystkie strony oświadczyły, że uwzględniając interes publiczny oraz wymierne korzyści dla każdej ze Stron, rozpoczną współpracę: merytoryczną, techniczną oraz we współfinansowaniu przedsięwzięcia. Dalsze zasady współpracy oraz kolejne działania zostaną uregulowane w odrębnym porozumieniu.


(mapka udostępniona przez GDDKiA)

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: