Spotkanie grupy roboczej w UMiG Radków Drukuj
z dnia: 2019-04-16

11.04.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radków odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  Na spotkaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele Partnerów projektu: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, Kraj Kralowohradecki, Gmina Radków omówiono bieżący stan realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych inwestycji drogowych oraz zrealizowanych i planowanych działań promocyjnych.