DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Jaroszówka Drukuj
z dnia: 2019-02-18

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 5+222 w  m. Jaroszówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. 14.02.2019 r. komisja dokonała odbioru robót, których wartość wyniosła 1.150 930,21 zł. Wykonawcą przebudowy była firma DROMOSTTOR sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w m.Mojesz 31B koło Lwówka Śl. Most realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Prace budowlane nie stanowiły problemu dla użytkowników drogi i okolicznych mieszkańców, ponieważ obok przebudowywanego mostu został wykonany most tymczasowy.

W wyniku przebudowy:

 • zwiększono nośności obiektu do 50t,
 • zwiększono szerokość jezdni do 7,0 m,
 • wykonano obustronne chodniki o szerokości 1, 50m,
 • wykonano bariery ochronne o wysokości 1,10 m po obu stronach obiektu. 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: